Visual Studio Code

Cài đặt VScode & các extensitions không thể thiếu dùng trong lập trình Javascript

Install with brew

# brew cask install --appdir="/Applications" visual-studio-code

Extensions

Prettier là một plugin giúp chúng ta format, sắp xếp lại code trong các dòng code. Khi các bạn làm việc theo nhóm, và nhóm của bạn mỗi người có một style code khác nhau, thì plugin này sẽ trở nên rất hữu ích. Prettier có thể tự động áp dụng định dạng toàn bộ các file JS và CSS.

Eslint sẽ đọc được những config trong file eslint của dự án, với những kiểu định dạng file eslint như sau:

  • .eslintrc.js

  • .eslintrc.json

  • .eslintrc

Chỉ cần viết sai hoặc viết thừa là đoạn code sẽ bị gạch chân màu đỏ, rất dễ dàng nhìn thấy và sửa lỗi. Từ khi có Eslint extension được cài vào VSCode những đoạn code JS của mình luôn follow đúng theo tiêu chuẩn.

GitLens nâng cấp những tính năng git sẵn có trong VSCode. Nó cho phép bạn kiểm tra tác giả của từng dòng code thông qua git blame, giúp chuyển đổi qua lại dễ dàng giữa các git repo, so sánh những thay đổi trong mã nguồn một cách nhanh chóng

4. Rainbow Brackets

Thêm một số điều thú vị vào trình chỉnh sửa của bạn với Rainbow Brackets ! Phần mở rộng này cung cấp màu cầu vồng cho các vòng tròn, khung vuông và khung ngoặc. Đặc biệt hữu ích cho các lập trình viên JavaScript!

Indenticator giúp bạn nhận biết dễ dàng các block code đang được sử dụng.

Thao tác với file và thu mục trong dự án thuận tiện hơn.

........

Last updated