Intro

tự khoe ...

Tôi là NPM, tên đầy đủ của Node Package Manager là một công cụ tạo và quản lý các thư viện lập trình Javascript cho NodeJS.

Trong cộng đồng Javascript, các lập trình viên chia sẻ hàng trăm nghìn các thư viện với các đoạn code đã thực hiện sẵn một chức năng nào đó. Nó giúp cho các dự án mới tránh phải viết lại các thành phần cơ bản, các thư viện lập trình hay thậm chí cả các framework.

Nếu bạn vẫn chưa tưởng tượng ra lợi ích của việc sử dụng tôi thì ta sẽ lấy ví dụ cụ thể hơn.(Các ví dụ dưới đây đều không bao gồm các trường hợp các bạn sử dụng 1 package manager nào khác, ví dụ như yarn, maven…)

Ví dụ 1: Nếu bạn không sử dụng tôi, bạn sẽ phải download toàn bộ các thư viện một cách thủ công, sau đó include vào project của bạn, việc này rất mất thời gian, trong khi với npm, bạn chỉ cần 1 dòng lệnh là xong.

Ví dụ 2: Khi làm 1 dự án, bạn phải chia sẻ code cùng với các cộng sự của mình, nếu không sử dụng tôi (hoặc bất kì người anh em khác cha khác mẹ nào khác của tôi ** các trình quản lí package khác ) thì khi commit code ta phải commit cả thư viện vào, rất nặng. Khi deploy ta cũng phải copy thư viện lên, rất chậm và tốn thời gian.

Bạn đã thấy sử dụng tôi, npm tiện như thế nào chưa? là lá la ...

Last updated